Struktura organizacyjna

Drukuj

 

 Zarząd Spółdzielni                                                                          

Łukasz Podkowa

Prezes Zarządu                             

tel. 67 258 01 67 do 69

Maciej Zaręba

Z-ca Prezesa ds. technicznych
Kierownik Działu Technicznego

tel. 67 258 01 67 do 69

Angelika Krupińska

Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych
Główna Księgowa

tel. 67 258 01 67-69 w. 57

       67 258 02 21

 

Dział kadrowo-organizacyjny                                                       

Agnieszka Łyskawa

Specjaliosta ds. kadr i płac

 tel. 67 258 01 67 do 69 w. 55

Joanna Białecka

Inspektor ds. administracyjnych i samorządowych

tel. 67 258 01 67 do 69 w. 35

 

Dział techniczny                                                                   

 Jacek Lebiedż

Inspektor ds. remontów i eksploatacji

tel. 67 258 01 67 do 69 w.10

 Justyna Bosy

Administrator nieruchomości

tel. 67 258 01 67 do 69 w. 46

     

Tomasz Nawrocki

Administrator nieruchomości

tel. 67 258 01 67 do 69 w. 48

Krzysztof Kinasiewicz

Administrator nieruchomości

 tel. 67 258 01 67 do 69 w. 44

  

  

Dział finansowo-księgowy                                              

Anna Siutkowska                                                                               

Starszy specjalista ds. księgowości

tel. 67 258 01 67 do 68 w. 17

Justyna Gabrysiak

Inspektor ds. windykacji i księgowości

 tel. 67 258 01 67 do 68 w. 16 i w. 19

 

Dział członkowsko-mieszkaniowy                                   

Grażyna Adamska

Starszy specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych

tel. 67 258 01 67 do 68 w. 58
       67 258 02 21