Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wałczu zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021-2022

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru
  2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
  3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.
  4. Proponowana cena za badanie sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania uwzględniająca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 31 października 2021 roku na adres:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6

78-600 Wałcz

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu oferty udziela Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych - główny księgowy pod nr tel. 67 258 01 67 -69 wew. 57

Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wałsnościowej w Wałczu infomuje o ogłszeniu przetargu nieograniczonego na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych i innych pomieszczeń wspólnego użytku w budynku wielorodzinnym w Wałczu os. Dolne Miasto 21

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakłdce "Przetargi/ Aktualne/ Usługi"

Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wałsnościowej w Wałczu infomuje o ogłszeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachowego w zasobach WSM L-W w Wałczu w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych znajdujących się w Wałczu:

- ul. Chopina 56

- ul. Chopina 58

- ul. Chopina 60

- os. Dolne Miasto 10

- os. Dolne Miasto 23

- ul. Królowej Jadwigi 14

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakłdce "Przetargi/ Aktualne/ Roboty budowlane"

Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wałsnościowej w Wałczu infomuje o ogłszeniu przetargu nieograniczonego  na wykonanie romontu klatek schodowych w zasobach WSM L-W w Wałczu w niżej wymienionych budynkach znajdujących sie w Wałczu:

- ul. Południowa 31

- ul. Południowa 29

- os. Dolne Miasto 10 segmnet B

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakłdce "Przetargi/ Aktualne/ Roboty budowlane"

Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wałsnościowej w Wałczu infomuje o ogłszeniu przetargu na najem lokali użytkowych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 2-6 (budynek WSM):

- lokal 201L (lewe skrzydło)

- lokal 209 (prawe skrzydło)

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakłdce "Przetargi/ Aktualne/ Lokale"

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 01 67 do 69,
fax 67 258 01 67 do 69 wew. 36

email: sekretariat@wsmwalcz.pl

www.wsmwalcz.pl

NIP 765-00-07-097

REGON 000485612

nr konta bankowego

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

Please publish modules in offcanvas position.

Webdesign by HuberNet